گنجور

 
سنایی

از کبر چو من طبع تو بگریخته باد

با خلق چو تو خلق من آمیخته باد

دشمنت چو من به گردن آویخته باد

یا همچو من آب روی او ریخته باد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode