گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫۱ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۲۱:۰۴ نوشته:

دو غلط (البته تایپی) در این «تک بیت»، دیده می‌شود:
اول: «تا جریم»: که درست‌ش: «تاجریم» یعنی: تاجر هستیم، خواهد بود.
دوم: «تابر زیان»: که «تا بر زیان»، درست است.
• هر چند تا جریم، فرومایه نیستیم / تا بر زیان خلق، گزینیم سود خویش: صائب.
مظفر محمدی الموتی.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫۱ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۲۱:۰۷ نوشته:

با توجه به مطلب فوق، صورت صحیح بیت، این است:
هر چند تاجریم، فرومایه نیستیم / تا بر زیان خلق، گزینیم سود خویش

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.