گنجور

 
رضی‌الدین آرتیمانی

زاهد مستیم و بی‌ریا می‌رقصیم

نه چون تو به تسبیح و ردا می‌رقصیم

یک ذره چو از هوای او خالی نیست

چون ذره شدیم و در هوا می‌رقصیم

 
sunny dark_mode