گنجور

بلند اقبال

نقل قول‌ها و شعرهای مرتبط بلند اقبال

  1. بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۹۲ :: رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۱ - بوی جوی مولیان آید همی

    بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۹۲: بوی یار مهربان آیدهمی - بر مشامم بوی جان آید همی

    رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۱ - بوی جوی مولیان آید همی: بوی جوی مولیان آید همی - یاد یار مهربان آید همی

  2. بلند اقبال » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۳ :: حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷

    بلند اقبال » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۳: گفتمش گواز زبان درفشان او بگفت - «بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت»

    حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷: بلبلی برگِ گُلی خوش رنگ در منقار داشت - و اندر آن برگ و نوا خوش ناله‌هایِ زار داشت


sunny dark_mode