گنجور

 
پروین اعتصامی

خیال کژ به کار کژ گواهی است

سیاهی هر کجا باشد، سیاهی است

به از پرهیزکاری، زیوری نیست

چو اشک دردمندان، گوهری نیست

مپوش آئینه کس را به زنگار

دل آئینه است، از زنگش نگهدار

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode