گنجور

 
اوحدی

دایم ز قدت گلها راست همه

دل ماندگیی چند که برجاست همه

آن نیز که امروز ز ما کردی یاد

تاثیر دعای سحر ماست همه

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode