گنجور

 
اوحدی

اطراف چمن ز مشک بوییست به برگ

گلزار زمانه را نکوییست به برگ

گل را ز دو رویه کار با برگ و نواست

آری همه کاری ز دو روییست به برگ

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode