گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
اوحدالدین کرمانی

شماره ۱: بر منبر و سجاده ببایست گریست

شماره ۲: یا نیست شود یا همگی ما گردد

شماره ۳: حاتم باشی با همه کس وقت سخا

شماره ۴: زنهار زآهشان بیندیش که آه

شماره ۵: مه را به بناگوش تو نسبت کردم

شماره ۶: خال تو راست حالتی سخت عجب که هرکه او

شماره ۷: لبش رنگ لعل و دمش بوی مشک

شماره ۸: گفتم که تو را کجا توانم دیدن