گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عرفی شیرازی
 

کو عشق که در غمزدگی نام بر آرم

نامی بمراد دل ناکام برآرم

بدخوی شوم روزی و این جان غم اندیش

از غمکده سینه بدنام برآرم

سر رشته زنار جهانی بکف آید

یک رشته گر از پرده اسلام برآرم

گر روشنی را ز برون افکنم از دل

خورشید فلک را بسر بام برآرم

معشوق وقا دشمن و عیبست که در عشق

نا باخته هستی بوفا نام برآرم

از دام غم آزاد مشو کین دل عرفی

آهوی حرم نیست که از دام بر آرم