گنجور

 
عبید زاکانی
 

شماره ۱ - در مدح خواجه رکن‌الدین عمیدالملک وزیر: ساقیا موسم عیش است بده جام شراب

شماره ۲ - در مدح سلطان اویس جلایری: ساقی بیار بادهٔ و پر کن بیاد عید

شماره ۳ - در مدح شاه شیخ ابواسحق: از شکوفه شاهدان باغ معجز بسته‌اند

شماره ۴ - در توحید و منقبت: ای زافتاب صنع تو یک ذره کاینات