گنجور

بخش ۳۲ - می، سلطان بیدادگر

 
حکیم نزاری
حکیم نزاری » دستورنامه
 

مکن اعتماد ای پسر بر شراب

ز سلطان بیدادگر اجتناب

می ار بشنوی این نصیحت زمن

عجب پهلوانیست لشکر شکن

نماید گه تاختن اندکی

پراکنده از هر طرف یک یکی

تو پس گیره‌ی او کنی بی‌درنگ

برو تازی و او نه‌استد به جنگ

هزیمت کند تا تو خیره شوی

تو خود بر عقب خیره روی

کمین کرده باشد سواری هزار

همه امتحان کرده‌ی کارزار

چوپیش کمین گه رسی ناگهان

همه راست گیرند بر تو عنان

چو نخجیرت اندر میان آورند

ازین سو کشندت وزان سو برند

بترس از کمین کردگان زینهار

حذر کردن از خصم واجب شماربا دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | وزن: فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

در فهرست‌گذاری نسخه‌های خطی اشعار گنجور مشارکت کنید