گنجور

 
نیر تبریزی

الوداع ای سرو ناز گلشن جان الوداع

الودای ای اکبر ناکام عطشان الوداع

دور تماشا قیل کیم اولدی دام صیاده اسیر

قمری آزادون ای سرو خرامان الوداع

نه امیدیلن داخی گلشنده قالسون عندلیب

اسدی چون باد خزان سولدی گلستان الوداع

آیربلوق چاقی بتشدی میزبانم یاتما دور

کیم کوچنده و سمدور تشییع مهمان الوداع

خصم کمفرصت یولوم چون سندن آیریلماق چنین

چوخ یامان برده دو تو شدی شام هجران الوداع

نه چکر شمر ال جفادن نه من اُلم قورتولوم

نه یتر فریادیمه بیر نامسلمان الوداع

 
sunny dark_mode