گنجور

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

امیرحسین در ‫۵ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۵۲ نوشته:

فکر می‌کنم در مصراع اول، باید به جای «گر ما»، عبارت «گرما» بیاید.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.