گنجور

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

سیمین در ‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۲۰ نوشته:

درکتاب کلیات شمس آمده :
گر صبر کنم جامه و جان می سوزد
جان من و جان جملگان می سوزد
ور بانگ برآورم دهان می سوزد
چه جای دهان هر دو جهان می سوزد
بر اساس تصحیح و طبع شادروان بدیع الزمان فروزانفر

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.