گنجور

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

کمال داودوند در ‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۰۸ نوشته:

2760

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
رومی به انگلیسی در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۲۴ نوشته:

If you can't smell the fragrance; don't come into the garden of Love
If you're unwilling to undress; don't enter into the stream of truth
Stay where you are
Don't come our way

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.