مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹

گر بوی نمی‌بری در این کوی میا

ور جامه نمی‌کنی در این جوی میا

آن سوی که سویها از آنسوی آید

می‌باش همان سوی و بدین سوی میا