گنجور

 
مولانا

آن سر که بود بی‌خبر از می خسبد

آنکس که خبر یافت از او کی خسبد

می‌گوید عشق در دو گوشم همه شب

ای وای بر آن کسی که بی‌وی خسبد

 
sunny dark_mode