گنجور

 
مولانا

در عالم حسن اینت سلطان که توی

در خطهٔ لطف شهره برهان که توی

در قالب عاشقان بی‌جان گشته

انصاف بدادیم زهی جان که توی

 
 
 
sunny dark_mode