مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۶۳

در عالم حسن اینت سلطان که توئی

در خطهٔ لطف شهره برهان که توئی

در قالب عاشقان بی‌جان گشته

انصاف بدادیم زهی جان که توئی