گنجور

 
مولانا

تقصیر نکرد عشق در خماری

تقصیر مکن تو ساقی از دلداری

از خود گله کن اگر خماری داری

تا خشت به آسیا بری خاک آری

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode