گنجور

 
مولانا

تو می‌خندی بهانه‌ای یافته‌ای

در خانهٔ خود دام و دغل باخته‌ای

ای چشم فراز کرده چون مظلومان

در حیله و مکر موی بشکافته‌ای

 
sunny dark_mode