گنجور

 
مولانا

یک جرعه ز جام تو تمامست تمام

جز عشق تو در دلم کدامست کدام؟

در عشق تو خون دل حلالست حلال

آسودگی و عشق حرامست حرام

 
sunny dark_mode