گنجور

 
مولانا

رفت آنکه نبود کس به خوبی یارش

بی‌آنکه دلم سیر شد از دیدارش

او رفت و نماند در دلم تیمارش

آری برود گل و بماند خارش

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode