گنجور

بخش ۱۰۳ - قصهٔ باز پادشاه و کمپیر زن

 
مولوی
مولوی » مثنوی معنوی » دفتر چهارم
 

باز اسپیدی به کمپیری دهی

او ببرد ناخنش بهر بهی

ناخنی که اصل کارست و شکار

کور کمپیری ببرد کوروار

که کجا بودست مادر که ترا

ناخنان زین سان درازست ای کیا

ناخن و منقار و پرش را برید

وقت مهر این می‌کند زال پلید

چونک تتماجش دهد او کم خورد

خشم گیرد مهرها را بر درد

که چنین تتماج پختم بهر تو

تو تکبر می‌نمایی و عتو

تو سزایی در همان رنج و بلا

نعمت و اقبال کی سازد ترا

آن تتماجش دهد کین را بگیر

گر نمی‌خواهی که نوشی زان فطیر

آب تتماجش نگیرد طبع باز

زال بترنجد شود خشمش دراز

از غضب شربای سوزان بر سرش

زن فرو ریزد شود کل مغفرش

اشک از آن چشمش فرو ریزد ز سوز

یاد آرد لطف شاه دل‌فروز

زان دو چشم نازنین با دلال

که ز چهرهٔ شاد دارد صد کمال

چشم مازاغش شده پر زخم زاغ

چشم نیک از چشم بد با درد و داغ

چشم دریا بسطتی کز بسط او

هر دو عالم می‌نماید تار مو

گر هزاران چرخ در چشمش رود

هم‌چو چشمه پیش قلزم گم شود

چشم بگذشته ازین محسوسها

یافته از غیب‌بینی بوسها

خود نمی‌یابم یکی گوشی که من

نکته‌ای گویم از آن چشم حسن

می‌چکید آن آب محمود جلیل

می‌ربودی قطره‌اش را جبرئیل

تا بمالد در پر و منقال خویش

گر دهد دستوریش آن خوب کیش

باز گوید خشم کمپیر ار فروخت

فر و نور و علم و صبرم را نسوخت

باز جانم باز صد صورت تند

زخم بر ناقه نه بر صالح زند

صالح از یک‌دم که آرد با شکوه

صد چنان ناقه بزاید متن کوه

دل همی گوید خموش و هوش دار

ورنه درانید غیرت پود و تار

غیرتش را هست صد حلم نهان

ورنه سوزیدی به یک دم صد جهان

نخوت شاهی گرفتش جای پند

تا دل خود را ز بند پند کند

که کنم بار رای هامان مشورت

کوست پشت ملک و قطب مقدرت

مصطفی را رای‌زن صدیق رب

رای‌زن بوجهل را شد بولهب

عرق جنسیت چنانش جذب کرد

کان نصیحتها به پیشش گشت سرد

جنس سوی جنس صد پره پرد

بر خیالش بندها را بر دردبا دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) | منبع اولیه: ویکی‌درج | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال ۳ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

تاوتک نوشته:

زال بترنجد یعنی گنده پیر اخم کند

👆☹

تاوتک نوشته:

چشم دریا بسط خیلی زیباست چشمی پهناور و دریایی

👆☹

تاوتک نوشته:

۴بیت آخر باز برگشتی شده به پند موسی برای فرعون که بنا به مشورت آسیه فرعون بهتر است پند را بپذیرد اما امان از عرق جنسیت !

👆☹

در فهرست‌گذاری نسخه‌های خطی اشعار گنجور مشارکت کنید