گنجور

 
نصرالله منشی
 

کلیله گفت: شنودم آنچه بیان کردی، لکن بعقل خود رجوع کن و بدان که هرطایفه ای را منزلتی است، و ما از آن طبقه نیستیم که این درجات را مرشح توانیم بود و در طلب آن قدم توانیم گزارد .

تو سایه ای نشوی هرگز آسمان افروز

تو که گلی نشوی هرگز افتاب اندای

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

امین کیخا در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۲، ساعت ۱۷:۲۹ نوشته:

شعر فراهنجار و فوق العاده زیباست میگوید توکه از جنس سایه ای هرگز روشنی اسمان نمی شوی و تو که نهاد گلی داری به اندودن خورشید نمی رسی ، در لت اول ان سایه اصلن در کار روشنی نیست ولی در لت دوم هر چند گل برای گل اندود به کار می رود باز برای اندودن خورشید در بام اسمان نیست

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.