گنجور

 
مسعود سعد سلمان

شد صالح و از همه قیامت برخاست

بارید ز چرخ بر سرم هر چه بلاست

گر شوییدش به خون این دیده رواست

در دیده من کنید گورش که سزاست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode