گنجور

تا به حال ۸ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

فروغ در ‫۹ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۱، ساعت ۲۲:۵۸ نوشته:

قبلاً یه جایی دیده بودم یادم نیس کجا
هر چند که باشد این سخن از من زشت
سگ به زمن ار هیچ کنم یاد بهشت

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
خاطره در ‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۶ دی ۱۳۹۱، ساعت ۲۰:۵۲ نوشته:

بله بانو مهستی به تقلید از این رباعی خیام این رباعی را نوشته اند:
در فصل بهار اگر بتی حور سرشت/یک ساغر می دهد مرا بر لب کشت
هر چند به نزد عامه این باشد زشت/سگ به ز من است اگر برم نام بهشت

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
شباویز در ‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۱، ساعت ۰۲:۰۲ نوشته:

بیت دوم این شعر شباهت زیادی به این رباعی خیام دارد:
در فصل بهار گر بتی حور سرشت
یک ساغر می دهد مرا بر لب کشت
هر چند به نزد عامه این باشد زشت
سگ به ز من است اگر برم نام بهشت
ویرایش میر جلال الدین کزازی

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
حامد زاعی در ‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۱، ساعت ۲۳:۲۲ نوشته:

این رباعی منتصب به خیام نیز میباشد
در فصل بهار اگر بتی هور سرشت
یک ساغر می ، دهد مرا بر لب کشت
در چشم عوام اگر چه این باشد زشت
سگ به ز من ار برم دگر نام بهشت
اینجوری عروض و قافیه هم کاملا سالم هستن

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
سید محمد در ‫۸ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۲، ساعت ۱۵:۰۴ نوشته:

اینجا خودمو خیام میفرماییم
لب جوی و می ناب وصنمی هور سرشت
سگ به زمن است اگر برم نام بهشت

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
حسین در ‫۸ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، ساعت ۱۲:۰۴ نوشته:

خطاب به هموندان حاشیه نویس:
هرکسی از ظن خود شد یارمن

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۸ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، ساعت ۱۲:۵۲ نوشته:

سپاس برای کاربری هموند حسین جان

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
بهرام مشهور در ‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۲۹ نوشته:

منهم این رباعی را از خیام بدینگونه خوانده بودم :
در فصل بهار اگر بتی حور سرشت
یک جرعه می بردهدم بر لب کشت
هرچند که این سخن بسی باشد زشت
سگ به ز من است اگر کنم یاد بهشت

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.