گنجور

 
لبیبی

همه یاوه همه خام و همه سست

معانی از چکاته تا پساوند

 
sunny dark_mode