گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
کمال خجندی

شمارهٔ ۱: چون برافشاند آن پریرخ طره را

شمارهٔ ۲: گویم بتو نام آن شکر لب

شمارهٔ ۳: نام او نانوشته بر خواندم

شمارهٔ ۴: عیدی دیدم سر علم افتاد

شمارهٔ ۵: آنکه در حسن مه چهارده بود

شمارهٔ ۶: با آنکه ترا سر مسلمانی نیست

شمارهٔ ۷: عقل را میانه بربایی

شمارهٔ ۸: این زمان در عزیز فی الحال

شمارهٔ ۹: با من آن ترک کمان ابرو گفت