گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
کمال خجندی

شماره ۱ - بلقیس: چون برافشاند آن پری‌رخ طره را

شماره ۲ - خرم: گویم به تو نام آن شکرلب

شماره ۳ - قاسم: نام او نانوشته بر خواندم

شماره ۴ - سیدی: عیدی دیدم سر علم افتاد

شماره ۵ - مهدی: آنکه در حسن مه چهارده بود

شماره ۶: با آنکه ترا سر مسلمانی نیست

شماره ۷ - عسل: عقل را میانه بربایی

شماره ۸: این زمان در عزیز فی الحال

شماره ۹: با من آن ترک کمان‌ابرو گفت