گنجور

 
خاقانی

از عشق لب تو بیش تیمارم نیست

که‌آلودهٔ لب‌هاست سزاوارم نیست

گر خود به مثل آب حیات است آن لب

چون خضر بدو رسید در کارم نیست

 
sunny dark_mode