گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

هر کرا رسم و عادت آن باشد

که همه ساله گیرد و ندهد

وعده یی گر دهد ترا در عمر

اندر آن غصّه میرد و ندهد

از بخیلان بخیل تر که بود

آنکه چیزی پذیرد و ندهد

 
 
 
sunny dark_mode