گنجور

 
جامی

تا کی طلب جانان چون نادانان

زین شعبده بازکان افسون خوانان

خواهی که به جانان برسی رو گم کن

تن در دل و دل در جان جان در جانان

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode