جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۲۸

تا کی طلب جانان چون نادانان

زین شعبده بازکان افسون خوانان

خواهی که به جانان برسی رو گم کن

تن در دل و دل در جان جان در جانان