گنجور

 
جامی

جامی نفاق پیشه کن و ترک صدق گیر

تا از خلاف خلق رهی وز نزاعشان

ور میل تو به مرکز صدق است و راستی

یکسو نشین ز دایره اجتماعشان

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode