گنجور

 
جامی

پسر معلمی را گفتند: چه بلا احمقی! گفت: اگر من احمق نبودمی ولدالزنا بودمی!

عیب مادر بود ار فرزندی

خلق و خویش نه به وفق پدر است

گوش استر که دراز است گواست

کش نه اسب است پدر بلکه خر است

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode