گنجور

 
جامی

حکمت در وجود سلاطین، ظهور نصفت و عدالت است نه ظهور به صفت عظمت و جلالت نوشیروان با آنکه از دین بیگانه بود در عدل و راستی یگانه بود، لاجرم سرور کاینات - علیه افضل الصلوات - تفاخر کنان می گفت: ولدت انا فی زمن السلطان العادل.

پیمبر که در عهد نوشیروان

به رخ گشت چشم و چراغ جهان

همی گفت از ظلم ازان ساده ام

که در عهد نوشیروان زاده ام

چه خوش گفت آن ناصح نیکخواه

به گوش دل آن ستمکاره شاه

که از ظلمت ظلم اندیشه کن

پی آزمون عدل را پیشه کن

اگر عدلت از ظلم ناید فره

دگر باره پا در ره ظلم نه

 
sunny dark_mode