گنجور

بخش ۱۱ - گفتار در فضایل سخن و سخنوری و تقریب نظم این منظومه از عیب تکلف بری که نامزد است به خردنامه اسکندری

 
جامی
جامی » هفت اورنگ » خردنامه اسکندری
 

سخن ز آسمان ها فرود آمده ست

بر اقلیم جان ها فرود آمده ست

گشاده ز اقلیم جان پر و بال

چو طاووس در جلوه گاه خیال

گهی گشته بر نی چو طفلان سوار

به روم آمده از ره زنگبار

چو عباسیان در عبای سیاه

سواد بصر ساخته جلوه گاه

گهی بادپای نفس زیر ران

برون رانده از رهگذار زبان

فرود آمده زین فضای فراخ

به دهلیزه تنگ کاخ صماخ

ز ذوق قدومش دل تیزهوش

بود دیده بر روزن چشم و گوش

ازان بنگرد جلوه ناز او

وز این بشنود دلکش آواز او

ازان جلوه کون و مکان پر شعاع

وز این نغمه جان و جهان در سماع

بود تابش ماه و مهر از سخن

بود گردش نه سپهر از سخن

دو حرفند از دفترش کاف و نون

به هستی شده نیست را رهنمون

سخن گر نبودی نبودی قلم

به لوح بیان سر نسودی قلم

قلم زوست نالان به چنگ دبیر

نوای طرب زن به لحن صریر

زبان مغنی برون زان صدا

بود چون تنی مانده از جان جدا

تهی زان نوا چنگ و دف نغز نیست

چه حاصل ازان پوست کش مغز نیست

سخن مایه سحر و افسون بود

به تخصیص وقتی که موزون بود

ازان سحر بستم زبان چند بار

وز آن نادر افسون شدم توبه کار

ولیکن چو بود آن مرا در سرشت

نگشت از سرم حرف آن سرنوشت

دگر باره گشتم به آن حرف باز

سخن را به هر صورتی حرفه ساز

زدم عمری از بی مثالان مثل

سرودم به وصف غزالان غزل

قلم وار از سر قدم ساختم

ز مشکین خطان نامه پرداختم

دم از ساده رویان رعنا زدم

غزل را ز مه خیمه بالا زدم

نمودم ره راست عشاق را

ز آوازه پر کردم آفاق را

به قصد قصاید شدم تیز گام

برآمد به نظم معمام نام

ز بیچارگی ها درین چارسوی

به قول رباعی شدم چاره جوی

کنون کرده ام پشت همت قوی

دهم مثنوی را لباس نوی

کهن مثنوی های پیران کار

که مانده ست ازان رفتگان یادگار

اگر چه روانبخش و جان پرور است

در اشعار نو لذت دیگر است

به چندین هنر پیر آراسته ست

ولی نی چو خوبان نوخاسته ست

دل نونیازان کوی امید

خط سبز خواهد نه موی سفید

نظامی که استاد این فن ویست

درین بزمگه شمع روشن ویست

ز ویرانه گنجه شد گنج سنج

رسانید گنج گهر را به پنج

چو خسرو به آن پنج همپنجه شد

وز آن بازوی فکرتش رنجه شد

کفش بود ازان گونه گوهر تهی

دهش ساخت لیک از زر ده دهی

زر از سیم اگر چند برتر بود

بسی کمتر از در و گوهر بود

من مفلس عور دور از هنر

نه در حقه گوهر نه در صره زر

درین کارگاه فسون و فسوس

ز مس ساختم پنج گنج فلوس

من و شرمساری ز ده گنجشان

که این پنج من نیست ده پنجشان

ولی داشت چون زور پایم نوی

زدم گام همت به چابک روی

گشادم به مفتاح عزم درست

در گنج گفتار را وز نخست

ز لب تحفه آوردم احرار را

به کف سبحه بسپردم ابرار را

وز آن پس چو کلک تصرف زدم

رقم بر زلیخا و یوسف زدم

چو طفلان ز نی چون فرس تاختم

به لیلی و مجنون فرس ساختم

چو زین چار شد طبع من کامیاب

کنون آورم رو به پنجم کتاب

به یک سلک خواهم چو گوهر کشید

خردنامه ها کز سکندر رسید

خردنامه زان اختیار من است

که افسانه خوانی نه کار من است

ز اسرار حکمت سخن راندن

به از قصه های کهن خواندن

ز بهرام گورش نراندم سخن

نکشتم به باغ خود آن سرو بن

چو معموره عمر شد خاک تود

ز معماری هفت پیکر چه سود

بر آن بحر یک مثنوی داشتم

که تخم حقایق در او کاشتم

همه نکته های حکیمان دین

حکایات ارباب کشف و یقین

چو این گوهرم بود زان بحر ژرف

مکرر نراندم در آن بحر حرف

سخن گر چه باشد چو آب زلال

ز تکرار خیزد غبار ملال

چو افتاد بی آن به کارم خلل

تلافیش کردم به نعم البدل

شدم از دگر بحر گوهرفشان

وز آن کردم ابرار را سبحه خوان

دریغا که بگذشت عمر شریف

به جمع قوافی و فکر ردیف

کند قافیه تنگ بر من نفس

ازان چون ردیفم فتد کار پس

نیاید برون حرفی از خامه ام

که نبود سیه رویی نامه ام

چو بر دست نبود شش انگشت خوش

چرا سازم از خامه انگشت شش

ز راه خرد خط چو بیرونی است

به کف خامه انگشت افزونی است

حضور دل از دست دادم به نقد

که بکر سخن را درآرم به عقد

رمید از من آن وین نگردید رام

گرفت آن هوا وین نیامد به دام

کنون می دهد دور چرخم به یاد

به ضرب المثل قصه غوک و خادبا دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | وزن: فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) | منبع اولیه: ویکی‌درج | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

در فهرست‌گذاری نسخه‌های خطی اشعار گنجور مشارکت کنید