گنجور

 
اقبال لاهوری

درین میخانه ای ساقی ندارم محرمی دیگر

که من شاید نخستین آدمم از عالمی دیگر

دمی این پیکر فرسوده را سازی کف خاکی

فشانی آب و از خاک آتش انگیزی دمی دیگر

بیار آن دولت بیدار و آن جام جهان بین را

عجم را داده ای هنگامهٔ بزم جمی دیگر

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode