گنجور

 
اقبال لاهوری

همای علم تا افتد بدامت

یقین کم کن گرفتار شکی باش

عمل خواهی یقین را پخته تر کن

یکی جوی و یکی بین و یکی باش

 
 
 
sunny dark_mode