گنجور

 
هجویری

بخش ۱ - باب آدابهم فی الصحبة: چون مهم‌ترین چیزها بدانستی که مرید را حق صحبت ...

بخش ۲ - فصل: و به‌حقیقت بدان که آداب، اجتماع خصال خیر باشد و ...

sunny dark_mode