گنجور

 
حزین لاهیجی
 

این کوچهٔ عمر، وحشت افزا راهی ست

حیرت زده است هرکجا آگاهی ست

بازیگر روزگار را معرکه هاست

میدان جهان، طرفه تماشا گاهی ست