گنجور

 
حزین لاهیجی
 

در ماتم تو شیون دلهاست بلند

با یاد تو، آهِ سینه فرساست، بلند

خونابهٔ اشکی که نمش تا سمک است

از فرق سماک، نیزه بالاست بلند