گنجور

 
حزین لاهیجی

چون لب نایی و نی، پرده سرایان من و تو

سر افسانه گشاییم، به دستان من و تو

خرّم آن ساعت و آن روز، که چون بلبل و گل

بنشینیم به گلگشت گلستان من و تو

 
sunny dark_mode