گنجور

 
حزین لاهیجی

دل و جان نژند را مانم

خاطر مستمند را مانم

داده دهرم به رایگان بر باد

پند ناسودمند را مانم

بر سراپای خویش چون نگرم

یک دل دردمند را مانم

 
sunny dark_mode