گنجور

 
حزین لاهیجی

با دل غم آن رشک پری، ساخته باشد

با غنچه، نسیم سحری ساخته باشد

کج می نگرد خوش به سرا پای دو عالم

رندی که به بی پا و سری، ساخته باشد