گنجور

 
حزین لاهیجی

در پرده دل، جلوه گری بار دگر داشت

پیمانه چشمم، می دیدار دگر داشت

از زلف نپرداخت به ما، پرتو رویش

این شمع دل افروز، شب تار دگر داشت

 
sunny dark_mode