گنجور

 
حزین لاهیجی

عشق آمد و از سینهٔ من دود برآورد

گلزار خلیل، آتش نمرود برآورد

از آه سریع الاثر خویش چه گویم؟

جانی که به لب بود مرا زود برآورد

یاقوت صفت دود نبود آتش ما را

دود از دلم آن لعل خط آلود برآورد

پیغمبر حُسنیّ و کتاب الله خطّت

اسرار که در پرده نهان بود برآورد

تا رنجه حزین از ستم عشق نگردی

ایّام تو را حادثه فرسود، برآورد