هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴

باز آی و به کوی فرقتم فرد نگر

وز درد فراق چهره‌ام زرد نگر

از مرگ دوای درد خود می‌طلبم

بیمار نگر دوانگر درد نگر