گنجور

حاشیه‌های احمد الماس

احمد الماس


احمد الماس در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۰۴:۴۴ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان خاقان چین » بخش ۹:

بیت هجدهم در این نگارش چنین آمده :

چو داند که لشگر بجنگ آمده است 

شتاب سپاه از درنگ آمده است ...

که واقعا نه تنها دارای هیچ معنای مشخصی نیست بلکه تا حد زیادی میتوان گفت سخیف و سست و مبتذل است ، در حالی که این ابیات بیان پاسخ کوبنده ی رستم در جواب فرستاده ی خاقان چین است که او را به مماشات با دشمن دعوت میکند و با وعده های آنچنانی در قبال دوستی با خاقان و پرهیز از جنگ قصد کنار کشیدن رستم را دارد بیان شده است که طبق نسخه ی استاد دبیرسیاقی چنین آمده که در نهایت سلحشوری رستم در جواب فرستاده خاقان بیان میدارد که :

چو بیند که لشگر به چنگ من است 

شتاب سپاه از درنگ من است ....

که حاوی معنای مشخص و محکمی است که در رد پیشنهاد  خاقان چین از زبان رستم بیان شده است .

با سپاس از استادان فرهیخته 

 

احمد الماس در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۰۳:۲۶ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » طهمورث » طهمورث:

در بیت پنجم این بخش که آمده :

جهان از بدیها بشویم به رای 

پس آنگه کنم درگهی گرد پای 

با وجود واژه درگهی مصرع دوم حاوی هیچ معنای مشخصی نیست و بنابر بر نسخه ی قدیمی بیروت بجای"کنم  درگهی" بایستی نوشته شود " درنگی کنم"  تا بیت مزبور دارای معنای مشخص و قابل قبولی باشد .

پس آنگه درنگی کنم گرد پای 

با سپاس از توجه استادان گرانقدر    

 

احمد الماس در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۰۸:۳۹ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۷۶ - فوت شدن دزد به آواز دادن آن شخص صاحب‌خانه را که نزدیک آمده بود که دزد را دریابد و بگیرد:

عنوان ابتدایی حکایت نیاز به ویرایش یک واژه دارد که بجای ( به آواز) در اینجا ( بواز) درج شده است که خواهان ویرایش آن هستم سپاسگزار!

 

sunny dark_mode