گنجور

حاشیه‌گذاری‌های سمیع الله خوګیانی

سمیع الله خوګیانی


سمیع الله خوګیانی در ‫۲ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۱۹ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۰۴ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و شغاد » بخش ۱:

این ابیات در عرض و زمان  دربار محمودغزنوی سروده شده و ذکر نام احمد (احمد حسن میمندی وزیر با رسوخ دربار محمود بود) و در ابیات دیګر فردوسی ذکر فضل هم زیاد شده که مطلبش  ابوالفضل وزیر دربار محمود که قبل از احمد میمندی بود- فردوسی مدح زیادی در حصه ابوالفضل نموده و بر عکس از احمد رنجیدګی نشان داده و علت ان سیاست های درونی دربار بود که فردوسی از ان اګاه بود-  

 

sunny dark_mode